ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

English

Надеждно инфилтриране на дъждовната вода

DRAINFIX®CLEAN  

Системата DRAINFIX CLEAN е интелигентно решение за отводняване, събиране и третиране на дъждовната вода.Системата включва тежките FASERFIX SUPER улеи, допълнени с чугунени железни решетки, клас натоварване от D400 до F900. 

Всеки канал се състои от богат на карбон субстратен филтър, посредством който се пречистват оттичащите дъждовни води; замърсители като цинк, мед, олово и въглеводороди от горивата, както и фините прахови частици попадат в капана на филтъра. Улеите също така, се отличава с висок капацитет на задържане, което позволява на системата да се справя с големи обеми вода.

 DRAINFIX®BLOC

  • попивно блокче с голяма вместимост
  • система за подземен монтаж, гарантира трайност и надеждност
  • доказана статична товароносимост - SLW 60 за монтаж под области на засилен трафик

DRAINFIX®TWIN

  • много голям обем за съхранение
  • възможност за комбиниране на различни елементи, гъвкав монтаж
  • възможност за филтриране и задържане на водата

AQUAFIX  

Модерна технология на сепариране с оглед сигурно опазване на жизненоважни ресурси

Брошури

©2014 Пайп Систем Трейд ЕООД Уеб дизайн: StudioUXP