ИКОНОМИЧНОСТ

Икономичност: ако при течните лакове оползотворяването на материала варира от 30 до 65% (в зависимост от използваните пистолети), то при праховите бои загубите са нищожни и практически се постигат близо 100% оползотворяемост. Значително се намаляват разходите за вентилационни съоръжения поради факта, че тук не се използват разтворители. Нещо повече - при употребата на абсолютни филтри в кабините за прахово покритие е възможно безпроблемно отвеждане на отработения въздух в помещенията; като следствие - намаляват се разходите за отопление! Икономията на време е от не по-малко значение: ако при течните лакове много често са необходими 2-3 ръце за постигане желаната дебелина на покритието, то с праховите бои тя се постига с еднократно нанасяне. Времето за съхнене и за излизане на готов детайл за по-нататъшна обработка е снижено до 15-20 мин. - равно на времето за изпичане.

   

КАЧЕСТВО

Качество: ако при течните лакове е необходим квалифициран персонал, за да се избегне стичане на материала и респективно некачествено покритие, то при праховите бои този проблем не стои поради факта, че техният състав е само от твърди частици. Продуктите лакирани по мокър способ в повечето случаи не могат впоследствие да бъдат обработвани механически и са чувствителни на удар и изтъркване, докато при прахово боядисаните детайли здравината на покритието е многократно по-висока и те могат да бъдат обработвани с металорежещи инструменти.

   

ЕКОЛОГИЧНОСТ

Екологичност: липсата на разтворители при използването на прахови бои и тяхната близо 100% оползотворяемост ги нарежда сред едни от най-екологичните продукти в този бранш. Малкото количество отпадъчни прахове могат отново да се вложат в производството или да бъдат съхранени във всеки градски склад за отпадъци.

   

БЪРЗИНА

Метода е изключително бърз. Цикълът на прахово покритие е много кратък (около 1,5 - 2 часа). А след края на цикъла крайния продукт е готов за незабавна употреба.

   

АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА

Гарантира много добра антикорозионна защита на боядисаните продукти, здравина и устойчивост на удар и надрасквания, изключително добро покритие и голяма икономичност. Продуктите, боядисани по метода на праховото оцветяване не се нуждаят от специална защитна опаковка, тъй като боята образува силен защитен филм върху продукта. 

©2021 П.С. Трейд